Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี
ท้องถิ่นยุคใหม่
ใส่ใจพัฒนา เดินหน้าสู่ AEC
 
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลกุดชมภู อยู่ในระดับใด ?

มาก - 66.7%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 16.7%

Total votes: 6
The voting for this poll has ended on: 30 ต.ค. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
 

การรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายผู้ปฎิบัติให้ดำรงตำแหน่งสายผู้บริหาร

Share

       ด้วยเทศบาลตำบลภูจองนายอย อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายผู้ปฎิบัติให้ดำรงตำแหน่งสายผู้บริหาร จำนวน 1 ตำแหน่ง คือตำแหน่งผู็บริหารงานทั่วไป 6 โดยกำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 2-26 ตุลาคม 2558 (เว้นวันหยุดราชการ) ณ สำนักงานภูจองนายอย และจะดำเนินการสรรหาในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558