Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี
ท้องถิ่นยุคใหม่
ใส่ใจพัฒนา เดินหน้าสู่ AEC
 
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลกุดชมภู อยู่ในระดับใด ?

มาก - 66.7%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 16.7%

Total votes: 6
The voting for this poll has ended on: 30 ต.ค. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
 

รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาลตำบลกุดชมภู

Share

    

ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่คณะกรรมการคัดเลือกกำหนด ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2558 ถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ ณ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลกุดชมภู สอบถามรายละเอียดได้ที่ 0-4520-4168 ต่อ 15 หรือ ทางเว็บไซด์เทศบาลตำบลกุดชมภู www. Kudchompu.go.th