Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี
ท้องถิ่นยุคใหม่
ใส่ใจพัฒนา เดินหน้าสู่ AEC
 
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลกุดชมภู อยู่ในระดับใด ?

มาก - 66.7%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 16.7%

Total votes: 6
The voting for this poll has ended on: 30 ต.ค. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
 

ประชาสัมพันธ์งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาอำเภอพิบูลมังสาหาร ประจำปี 2558

Share

    เทศบาลตำบลกุดชมภู แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ การจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาอำเภอพิบูลมังสาหารประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 29 - 30 กรกฎาคม 2558 ณ บริเวณลานจอดรถแก่งสะพือและคิวรถพิบูล - อุบล ฯและหลักเกณฑ์การประกวด ต้นเทียนประเภทต่าง ๆ จึงได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเที่ยวงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาของอำเภอพิบูลมังสาหาร เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมขนบธรรมเนียนประเพณีของท้องถิ่นและส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอพิบูลมังสาหาร