Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี
ท้องถิ่นยุคใหม่
ใส่ใจพัฒนา เดินหน้าสู่ AEC
 
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลกุดชมภู อยู่ในระดับใด ?

มาก - 66.7%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 16.7%

Total votes: 6
The voting for this poll has ended on: 30 ต.ค. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
 

เทศบาลตำบลกุดชมภู ขอเชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต เพื่อจัดเตรียมโลหิตไว้สำหรับยามฉุกเฉิน กรณีผู้ป่วยหรือผู้ประสบอุบัติเหตุ

Share

    เทศบาลตำบลกุดชมภู ขอเชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต เพื่อจัดเตรียมโลหิตไว้สำหรับยามฉุกเฉิน กรณีผู้ป่วยหรือผู้ประสบอุบัติเหตุ เป็นการให้บริจาคทานอันยิ่งใหญ่ โดยสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี และภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานีร่วมกันออกหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต ในวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมอำเภอพิบูลมังสาหาร ติดต่อสอบถาม ได้ที่ ที่ทำการปกครองอำเภอ กลุ่มงานบริหารงานปกครอง โทร. 0-4544-1027