Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี
ท้องถิ่นยุคใหม่
ใส่ใจพัฒนา เดินหน้าสู่ AEC
 
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลกุดชมภู อยู่ในระดับใด ?

มาก - 66.7%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 16.7%

Total votes: 6
The voting for this poll has ended on: 30 ต.ค. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
 

ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปและผู้ที่สนใจ ได้มีโอกาสเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพด้านทักษะวิชาชีพ เพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2558

Share

    เทศบาลตำบลกุดชมภู ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปและผู้ที่สนใจ ผู้ที่สำเร็จการศึกษาที่ยังไม่มีงานทำ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส ได้มีโอกาสเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพด้านทักษะวิชาชีพ เพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2558 ในหลักสูตรวิชาช่างติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร ระหว่างวันที่ 13 มิถุนายน ถึง 12 กรกฎาคม 2558 ( เฉพาะวันหยุดเสาร์ - อาทิตย์ ) ณ วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร สอบถามรายละเอียดได้ที่ งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน / ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา โทร. 0-4544-2054 โทรสาร . 0-4544-2422 ( รับสมัครจำนวนจำกัด)