Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี
ท้องถิ่นยุคใหม่
ใส่ใจพัฒนา เดินหน้าสู่ AEC
 
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลกุดชมภู อยู่ในระดับใด ?

มาก - 66.7%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 16.7%

Total votes: 6
The voting for this poll has ended on: 30 ต.ค. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
 

เทศบาลตำบลกุดชมภู ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเพิ่มระดับน้ำเขื่อนปากมูล

Share

     เทศบาลตำบลกุดชมภู ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเพิ่มระดับน้ำเขื่อนปากมูล ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 เพื่อป้องกันการเกิดผลกระทบกับราษฏรที่มีเรือ แพ และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆติดริมน้ำ จึงใคร่ขอให้ท่านได้แจ้งให้ประชาชนในพื่นที่ได้ทราบและป้องกันทรัพย์สิน ไม่ให้เกิดความเสียหายจากการยกระดับน้ำในครั้งนี้