Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี
ท้องถิ่นยุคใหม่
ใส่ใจพัฒนา เดินหน้าสู่ AEC
 
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลกุดชมภู อยู่ในระดับใด ?

มาก - 66.7%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 16.7%

Total votes: 6
The voting for this poll has ended on: 30 ต.ค. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
 

ประกาศเทศบาลตำบลกุดชมภู ผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558

Share

      ตามประกาศเทศบาลตำบลกุดชมภู ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำนวน 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา

     บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกพนักงานจ้างดังกล่าว ได้ดำเนินการด้วยความบริสุทธ์ ยุติธรรม ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงได้ขอประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของเทศบาลตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี โดยจะขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน วันที่ 19 มีนาคม 2559 เป็นระยะเวลา 1 ปี