Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี
ท้องถิ่นยุคใหม่
ใส่ใจพัฒนา เดินหน้าสู่ AEC
 
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลกุดชมภู อยู่ในระดับใด ?

มาก - 66.7%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 16.7%

Total votes: 6
The voting for this poll has ended on: 30 ต.ค. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
 

ประกาศเทศบาลตำบลกุดชมภู รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

Share

      ตามที่เทศบาลตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ได้ประกาศรับสมัครสอบแช่งขันบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 2558 จำนวน 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา โดยกำหนดวันรับสมัคร ในระหว่างวันที่ 9 - 17 มีนาคม 2558 นั้น

     บัดนี้ การรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว เทศบาลตำบลกุดชมภู ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ดังต่อไปนี้