Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี
ท้องถิ่นยุคใหม่
ใส่ใจพัฒนา เดินหน้าสู่ AEC
 
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลกุดชมภู อยู่ในระดับใด ?

มาก - 66.7%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 16.7%

Total votes: 6
The voting for this poll has ended on: 30 ต.ค. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
 

แผ่นพับ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ซึ่งผู้ประกอบกิจการจะต้องขออนุญาตต่อเทศบาลตำบล

Share

ตามเทศบัญญัติเทศบาลตำบลกุดชมภู เรื่อง การควบคุมกิจการ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ กำหนดให้ ผู้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ อาทิ กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ กิจการเกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ำดื่ม กิจการเกี่ยวกับรับจ้างแต่งผม 

กิจการเกี่ยวกับเวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์ชำระล้าง กิจการเกี่ยวกับการเกษตร กิจการเกี่ยวกับโลหะหรือแร่ กิจการเกี่ยวกับยานยนต์เครื่องจักร หรือเครื่องกล กิจการเกี่ยวกับไม้ กิจการเกี่ยวกับ หิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง กิจการเกี่ยวกับปิโตรเลียม ถ่านหิน สารเคมี และกิจการอื่นๆ ผู้ประกอบกิจการต้องยื่นแบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ต่อ เทศบาลตำบลกุดชมภู