Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี
ท้องถิ่นยุคใหม่
ใส่ใจพัฒนา เดินหน้าสู่ AEC
 
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลกุดชมภู อยู่ในระดับใด ?

มาก - 66.7%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 16.7%

Total votes: 6
The voting for this poll has ended on: 30 ต.ค. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
 
ขึ้นบน

แผ่นพับ

ตามเทศบัญญัติเทศบาลตำบลกุดชมภู เรื่อง การควบคุมกิจการ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ กำหนดให้ ผู้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ อาทิ กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ กิจการเกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ำดื่ม กิจการเกี่ยวกับรับ จ้างแต่งผม กิจการเกี่ยวกับเวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์ชำระล้าง กิจการเกี่ยวกับการเกษตร กิจการเกี่ยวกับโลหะหรือแร่ กิจการเกี่ยวกับยานยนต์เครื่องจักร หรือเครื่องกล กิจการเกี่ยวกับไม้ กิจการเกี่ยวกับ หิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง กิจการเกี่ยวกับปิโตรเลียม ถ่านหิน สารเคมี และกิจการอื่นๆ ผู้ประกอบกิจการต้องยื่นแบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ต่อ เทศบาลตำบลกุดชมภู

เทศบาลตำบลกุดชมภู จะดำเนินการจ่ายยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ จึงขอความประชาสัมพันธ์รายระเอียดแผนการดำเนินงาน  การขึ้นทะเบียน ฯลฯ แจ้งมายังพี่น้องประชาชนชาวตำบลกุดชมภูได้ทราบ

เอกสารประชาสัมพันธ์ การลดขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เทศบาลตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

 
 
Powered by Phoca Download