Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี
ท้องถิ่นยุคใหม่
ใส่ใจพัฒนา เดินหน้าสู่ AEC
 
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลกุดชมภู อยู่ในระดับใด ?

มาก - 66.7%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 16.7%

Total votes: 6
The voting for this poll has ended on: 30 ต.ค. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
 
ขึ้นบน

คำสั่ง ระเบียบ กฎหมาย

     ด้วย เทศบาลตำบลกุดชมภู ได้จัดทำ คู่มือพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประชาสัมพันธ์ มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

     ด้วย เทศบาลตำบลกุดชมภู ได้จัดทำ มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการตรวจสอบบุคลากร ถึงความเกี่ยวข้องกีบผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประชาสัมพันธ์ มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

     รายละเอียดตามบัญชีแนบท้าย หรือสอบถามได้ที่เบอร์โทร 0-4520-4168 ต่อ 5 และสำนักงานเทศบาลตำบลกุดชมภูในวันและเวลาราชการ

 
 
Powered by Phoca Download