Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี
ท้องถิ่นยุคใหม่
ใส่ใจพัฒนา เดินหน้าสู่ AEC
 
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลกุดชมภู อยู่ในระดับใด ?

มาก - 66.7%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 16.7%

Total votes: 6
The voting for this poll has ended on: 30 ต.ค. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
 
ขึ้นบน

ประชาสัมพันธ์ข่าวสารทั่วไป

     เทศบาลตำบลกุดชมภู   ประกาศเรื่อง แจ้งการขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายละเอียด ตามตารางออกให้บริการขึ้นทะเบียนตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2561 สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ เทศบาลตำบลกุดชมภู หรือ สอบถามรายละเอียด ได้ที่เบอร์ 045441399 หรือดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ http://www.kudchompu.go.th 

    เทศบาลตำบลกุดชมภู   ประกาศเทศบาลตำบลกุดชมภู เรื่องการรับสมัคนักเรียนเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลตำบลกุดชมภู ประจำปีการศึกษา 2561 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้...  สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ เทศบาลตำบลกุดชมภู หรือ สอบถามรายละเอียด ได้ที่เบอร์ 045441399 หรือดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ http://www.kudchompu.go.th 

     เทศบาลตำบลกุดชมภู   ประกาศเทศบาลตำบลกุดชมภู เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สำรวจและรับขึ้นทะเบียนสุนักและแมวภายในหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ เทศบาลตำบลกุดชมภู หรือ สอบถามรายละเอียด ได้ที่เบอร์ 045441399 หรือดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ http://www.kudchompu.go.th 

     เทศบาลตำบลกุดชมภู ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การดับไฟปฏิบัติงาน เพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลง ได้รับแจ้งจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพิบูลมังสาหาร เนื่องด้วยไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอพิบูลมังสาหาร จะดำเนินการดับไฟปฏิบัติงานเพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลง เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน จำเป็นต้องมีการดับไฟปฏิบัติงาน โดยจะใช้ระยะเวลาจุดละ 1 ถึง 2 ชั่วโมง ช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2561 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย หรือ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาพิบูลมังสาหาร โทร 045- 441499

เทศบาลตำบลกุดชมภู ได้ประกาศกำหนดอัตราค่าเช่ามาตรฐานเฉลี่ยต่อตารางเมตร (ต่อเดือน) สำหรับเป็นแนวทางในการใช้จัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นไป จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

    ด้วย เทศบาลตำบลกุดชมภู ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการหรือทุพพลภาพสำหรับสนับสนุนการเสริมสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ เพื่อดำเนินงามตามนโยบายของรัฐบาล ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลกุดชมภู หรือ ที่โทรศัพท์หมายเลข 0-4544-1398 และ0-4544-1399

 
 
Powered by Phoca Download