Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี
ท้องถิ่นยุคใหม่
ใส่ใจพัฒนา เดินหน้าสู่ AEC
 
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลกุดชมภู อยู่ในระดับใด ?

มาก - 66.7%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 16.7%

Total votes: 6
The voting for this poll has ended on: 30 ต.ค. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
 
ขึ้นบน

แบบแสดงรายการปริมาณและราคากลาง

เทศบาลตำบลกุดชมภู จะดำเนินการจ้างก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จึงประกาศราคากลางมาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

เทศบาลตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี จะดำเนินการจัดหาพัสดุ จึงขอประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการที่จะจัดหามาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

      ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คลส. หมู่ 6 บ้านหินลาด (สายทางเข้าสถานที่ท่องเที่ยวแก่งไฮช่วงหนองเบ็ญ) ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณ 162,000.- บาท ราคากลางคานวณ ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เป็นเงิน 162,000.- บาท เทศบาลตาบลกุดชมภู 

       ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 13 บ้านโนนเจริญ ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณ 93,000.- บาท ราคากลางคานวณ ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2560 เป็นเงิน 93,000.- บาท เทศบาลตาบลกุดชมภู 

     ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาโครงเหล็กขนาดเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเจริญ หมู่ 13 ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณ 170,000.- บาท ราคากลางคานวณ ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2560 เป็นเงิน 170,000.- บาท เทศบาลตาบลกุดชมภู

      ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 12 บ้านห้วยไผ่ ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณ 160,000.- บาท ราคากลางคานวณ ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2560 เป็นเงิน 160,000.- บาท เทศบาลตาบลกุดชมภู 

     ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 11 บ้านกุดชมภู ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณ 80,000.- บาท ราคากลางคานวณ ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2560 เป็นเงิน 80,000.- บาท เทศบาลตาบลกุดชมภู 

     ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 10 บ้านแสนตอ ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณ 93,000.- บาท ราคากลางคานวณ ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2560 เป็นเงิน 93,000.- บาท เทศบาลตาบลกุดชมภู 

    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 3 บ้านโชคอำนวย ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณ 53,000.- บาท ราคากลางคานวณ ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2560 เป็นเงิน 53,000.- บาท เทศบาลตาบลกุดชมภู

     ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 2 บ้านคำเม็ก ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณ 93,000.- บาท ราคากลางคานวณ ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2560 เป็นเงิน 93,000.- บาท เทศบาลตาบลกุดชมภู

 
 
Powered by Phoca Download