Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี
ท้องถิ่นยุคใหม่
ใส่ใจพัฒนา เดินหน้าสู่ AEC
 
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลกุดชมภู อยู่ในระดับใด ?

มาก - 66.7%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 16.7%

Total votes: 6
The voting for this poll has ended on: 30 ต.ค. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
 
Share
กองช่าง
     
 
 
 
นายพิเชษฐ์พล ไชยโพธิ์
 
 
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
     
     
พนักงานเทศบาล
         
 
 
 
 
นายจุมพลภัทธ์ เผ่าภูรีรัตนญ์
 
นายจิระเดช โมกข์ศาสตร์
 
 
นายช่างโยธาชำนาญงาน
 
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
 
         
         
พนักงานจ้างภารกิจ/คนงานทั่วไป
     
นางสาวกัลยา โพธิ์ขาว
นายศักรินทร์ โคตรตัสสา
นายดวงเด่น พันธ์น้อย
ผู้ช่วยช่างโยธา
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
ผู้ช่วยช่างสำรวจ
     
 
 
นางสาวสรัญญา ก้อนแก้ว
นายพีระศิลป์ วรพิมพ์รัตน์ 
นายคูณ ขลุ่ยแก้ว 
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
ผู้ช่วยช่างก่อสร้าง 
คนงานทั่วไป