Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี
ท้องถิ่นยุคใหม่
ใส่ใจพัฒนา เดินหน้าสู่ AEC
 
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลกุดชมภู อยู่ในระดับใด ?

มาก - 66.7%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 16.7%

Total votes: 6
The voting for this poll has ended on: 30 ต.ค. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
 
Share
ผู้บริหารส่วนราชการ
 
 
 
 
นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์
 
ปลัดเทศบาล
 
 
 
 
นางสาวนภษร โพธิ์งาม
 
รองปลัดเทศบาล
 
 
นางวริศรา โพธิ์งาม
 
นางไพริน พรหมดี
หัวหน้าสำนักปลัด
 
 ผู้อำนวยการกองคลัง
     
 
นายพิเชษฐ์พล ไชยโพธิ์
 
นางเพ็ญศรี เถาว์โท
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
ผู้อำนวยการกองการศึกษา