Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี
ท้องถิ่นยุคใหม่
ใส่ใจพัฒนา เดินหน้าสู่ AEC
 
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลกุดชมภู อยู่ในระดับใด ?

มาก - 66.7%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 16.7%

Total votes: 6
The voting for this poll has ended on: 30 ต.ค. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
 

ศิลปะวัฒนธรรมประเพณี

งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาอำเภอพิบูลมังสาหาร ประจำปี 2557

งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาอำเภอพิบูลมังสาหาร ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 10 - 11 กรกฎาคม 2557 ณ บริเวณลานจอดรถแก่งสะพือและคิวรถพิบูล - อุบล

อ่านเพิ่มเติม...

ประเพณีสงกรานต์

   เทศบาลตำบลกุดชมภู นำโดย นายทองใบ ทองเกิด นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู พร้อมด้วยปลัดเทศบาลตำบลกุดชมภูและพนักงานเจ้าหน้าที่ ตำบลกุดชมภู รดน้ำขอพร นายประกิต ตันติวาลา นายอำเภอพิบูลมังสาหาร และ นายชาญชัย อัครชูวงศ์ ท้องถิ่นอำเภอพิบูลมังสาหาร ในวันที่ 17 เมษายน 2557 เวลา 11.00 น. ณ ที่ทำการอำเภอพิบูลมังสาหาร

อ่านเพิ่มเติม...

งานประเพณีบุญบั้งไฟประจำปี 2557

งานประเพณีบุญบั้งไฟประจำปี 2557 บ้านหินลาด เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามพื้นบ้าน เทศบาลตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...