Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี
ท้องถิ่นยุคใหม่
ใส่ใจพัฒนา เดินหน้าสู่ AEC
 
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลกุดชมภู อยู่ในระดับใด ?

มาก - 66.7%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 16.7%

Total votes: 6
The voting for this poll has ended on: 30 ต.ค. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
 

ราคากลาง โครงการขุดลอกลำห้วยซัน หมู่ 16 บ้านวังดู่ (ช่วงถนนสถิตนิมานกาล ซอย 1 ถึง ลำห้วยไผ่)

Share

        ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลาง โครงการขุดลอกลำห้วยซัน หมู่ 16 บ้านวังดู่ (ช่วงถนนสถิตนิมานกาล ซอย 1 ถึง ลำห้วยไผ่)  ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณ  143,000.-  บาท ราคากลางคานวณ ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2560 เป็นเงิน  143,000.- บาท เทศบาลตาบลกุดชมภู