Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี
ท้องถิ่นยุคใหม่
ใส่ใจพัฒนา เดินหน้าสู่ AEC
 
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลกุดชมภู อยู่ในระดับใด ?

มาก - 66.7%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 16.7%

Total votes: 6
The voting for this poll has ended on: 30 ต.ค. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
 

ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง หมู่ 15 บ้านดอนไม้งาม เชื่อม หมู่ 18 บ้านโนนโพธิ์ (สายกลางบ้าน)

Share

     ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง หมู่ 15 บ้านดอนไม้งาม เชื่อม หมู่ 18  บ้านโนนโพธิ์ (สายกลางบ้าน) ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี  วงเงินงบประมาณ 66,000 บาท  ราคากลางคานวณ ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 เป็นเงิน 66,000.- บาท เทศบาลตาบลกุดชมภู

 

www.kudchompu.go.th/administrator/?KUDchomPU