Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี
ท้องถิ่นยุคใหม่
ใส่ใจพัฒนา เดินหน้าสู่ AEC
 
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลกุดชมภู อยู่ในระดับใด ?

มาก - 66.7%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 16.7%

Total votes: 6
The voting for this poll has ended on: 30 ต.ค. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
 

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ 16 บ้านวังดู่ (สายถนนสถิตย์นิมานกาล ซอย 1)

Share

      ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ 16 บ้านวังดู่ (สายถนนสถิตย์นิมานกาล ซอย 1) ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี  วงเงินงบประมาณ 543,000 บาท  ราคากลางคำนวณ 543,000 บาท เทศบาลตาบลกุดชมภู