Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี
ท้องถิ่นยุคใหม่
ใส่ใจพัฒนา เดินหน้าสู่ AEC
 
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลกุดชมภู อยู่ในระดับใด ?

มาก - 66.7%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 16.7%

Total votes: 6
The voting for this poll has ended on: 30 ต.ค. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
 

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 18 บ้านโนนโพธิ์ (สายกลางบ้าน) ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

Share

     ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลางโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 18  บ้านโนนโพธิ์  (สายกลางบ้าน) ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี  วงเงินงบประมาณ 289,000 บาท  ราคากลางคำนวณ  ณ  วันที 12 กรกฎาคม 2560 ราคากลาง 289,000 บาท