Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี
ท้องถิ่นยุคใหม่
ใส่ใจพัฒนา เดินหน้าสู่ AEC
 
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลกุดชมภู อยู่ในระดับใด ?

มาก - 66.7%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 16.7%

Total votes: 6
The voting for this poll has ended on: 30 ต.ค. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
 

รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 8 ตำบลกุดชมภู

Share

     การประมาณราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านห้วยไผ่ หมู่ที่ 12 เชื่อมบ้านเม็ก หมู่ที่ 2 ตำบลกุดชมภู ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 ราคากลาง 1,737,800 บาท