Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี
ท้องถิ่นยุคใหม่
ใส่ใจพัฒนา เดินหน้าสู่ AEC
 
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลกุดชมภู อยู่ในระดับใด ?

มาก - 66.7%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 16.7%

Total votes: 6
The voting for this poll has ended on: 30 ต.ค. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
 

รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 18 บ้านโนนโพธิ์ (สายภายในหมู่บ้าน)

Share

     การประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 18 บ้านโนนโพธิ์ (สายภายในหมู่บ้าน) ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 1 กันยายน 2558 เป็นเงิน 205,000 บาท