Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี
ท้องถิ่นยุคใหม่
ใส่ใจพัฒนา เดินหน้าสู่ AEC
 
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลกุดชมภู อยู่ในระดับใด ?

มาก - 66.7%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 16.7%

Total votes: 6
The voting for this poll has ended on: 30 ต.ค. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
 

รายงานราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ ข้างศาลาประชาคม หมู่ที่ 10 บ้านแสนตอ

Share

ประมาณราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ ข้างศาลาประชาคม หมู่ที่ 10 บ้านแสนตอ ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2558 เป็นเงิน 200,000 บาท