Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
นายอภิชาติ เศรษฐมาตย์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี
ท้องถิ่นยุคใหม่
ใส่ใจพัฒนา เดินหน้าสู่ AEC
 
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการดำเนินงาน การให้บริการของ เทศบาลตำบลกุดชมภู อยู่ในระดับใด ?

มาก - 66.7%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 16.7%

Total votes: 6
The voting for this poll has ended on: 30 ต.ค. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
 

ประวัติความเป็นมา

Share

ประวัติความเป็นมา

 
     ตำบลกุดชมภูเดิมอยู่ในเขตการปกครองของตำบลพิบูลมังสาหาร ต่อมาหมู่บ้านมีการขยายตัวมากขึ้นจึงแยกการปกครองออกมาเป็นตำบลกุดชมภู เหตุที่ตั้งว่ากุดชมภูเพราะว่ามีหนองน้ำใหญ่อยู่ที่วัดมีต้นหว้าใหญ่สีชมภู ปัจจุบันมีเขตการปกครอง 16 หมู่บ้าน 
 
     เทศบาลตำบลกุดชมภู เป็นองค์กรปกครองท้องถิ่น 1  ใน 13 แห่ง ของอำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี เดิม คือ องค์การบริหารส่วนตำบลของ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งได้รับการยกฐานะจาก "สภาตำบล" เป็น "องค์การบริหารส่วนตำบล" ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์  2540 โดย "ตราสัญลักษณ์" ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดชมภู เป็นสัญลักษณ์รูป “วิหารธรรมเจดีย์ศรีชมพู” 
 
     ในระยะเริ่มแรก สำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชมภู ตั้งอยู่ที่ บ้านดอนสำราญ หมู่ 9 ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี  ต่อมาในปี พ.ศ. 2547 ได้ย้ายจากที่ทำการหลังเก่า มาอยู่ที่ทำการใหม่ ซึ่งเป็นอาคารสองชั้น ตั้งอยู่บ้านแก่งเจริญ หมู่ที่ 5  (บริเวณสถานที่ท่องเที่ยวแก่งไก่เขี่ย) ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี  จนในปี 2557 "องค์การบริหารส่วนตำบล" ได้รับการยกฐานะเป็น "เทศบาลตำบลกุดชุมภู"  จนปัจจุบัน